Çantalar

Kataloq

Kataloq

Qiymət
- M

demo123

4M

Xalça naxışları ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış freym çantası

100M

Xalça naxışları ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış freym çantası

105M

Xalça naxışları (Quba) ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış freym çantası

100M

"Krallar Kitabı" (XVI əsr) əsasında çəkilmiş "Rüstəm Çin İmperatorunu Döyüş Filindən Yıxır" miniatürünun təsviri bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış freym çantası

100M

Xalça naxışları (Qarabağ) ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış freym çantası

100M

Xalça naxışları ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış freym çantası

100M

Azərbaycan kilim naxışının (Quba) təsviri ilə bəzədilmiş idman çantası

70M

"Şahsevən" Azərbaycan kilim naxışının (XIX əsr) təsviri ilə bəzədilmiş idman çantası

70M

"Zili" (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışının təsviri ilə bəzədilmiş idman çantası

70M

Həndəsi formalı xalça naxışları ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış tout çantası

110M

Nar təsvirləri ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış tout çantası

110M

Xalça naxışları ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış tout çantası

110M

Xalça naxışları (Quba) ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış tout çantası

110M

Qarakeçili kilim naxışları ilə bəzədilmiş və ekoloji təmiz dəridən və qobelen əlavələrindən hazırlanmış tout çantası

110M

Üzərinə çiçək naxışları oyulmuş taxta əl çantası. Parlaq qızlar üçün yaraşıqlı və orijinal aksesuar.

65M

Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi bitki naxışları təsvirli ekoloji təmiz dəridən və qobelen parçasından hazırlanmış əl çantası

60M

Şərqi ornament və mandala təsvirli ekoloji təmiz dəridən və qobelen parçasından hazırlanmış əl çantası

60M

Azərbaycan milli xalça naxışı (İrəvan) təsvirli ekoloji təmiz dəridən və qobelen parçasından hazırlanmış əl çantası

80M

Zili (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışı təsvirli ekoloji təmiz dəridən və qobelen parçasından hazırlanmış əl çantası

80M