Kelaghayi

Kataloq

Kataloq

Mavi kəlağayı əbədiyyəti, sabitliyi, mənəviyyatı, sədaqəti və yenilməzliyi simvolizə edir

75M

Yaşıl kəlağayı özü ilə ahəngdarlıq və əmin-amanlıq gətirir

75M

Parlaq, şən, açıq-sarı kəlağayı enerjinin və hərəkətin təcəssümüdür

75M

Zümrüdü kəlağayı cah-calal və dəbdəbə ilə əlaqələndirilir

75M

Qədim zamanlardan bəri Azərbaycan toylarında gəlinin üstünə qırmızı kəlağayı atılırdı

75M