Lampa

Kataloq

Kataloq

Üzərində Azərbaycan rəssamı Əzim Əzimzadənin Toy (1931) tablosu təsvir olunmuş cıraq

21M

Üzərində Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun (Şərq əfsanəsi) tablosu təsvir olunmuş çıraq

21M

Üzərində narlar təsvir olunmuş çıraq

21M

Üzərində Şərq ornamenti təsvir olunmuş çıraq

21M

Üzərində XIX əsrin ortaları Bico (Şirvan) kəndi mənşəli xalça naxışı təsvir olunmuş çıraq

21M