İpək Yaylıq

Kataloq

Kataloq

Qiymət
- M

Üzərində kilim (Qazax) naxışları təsvir edilmiş ipək örpək

80M

Üzərində Qımıl Azərbaycan xalça naxışı (XIX əsr, Quba) təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində "Nəbati" Şərq ornamenti təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində XIV əsrə aid Qarabağlar (Naxçıvan) türbəsini bəzəyən ornament təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində "Nəbati" Şərq ornamenti təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində Azərbaycan xalça naxışı (Şirvan) təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində Azərbaycan xalça naxışı (Quba) təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində Firdovsinin "Şahnamə" (XVI əsr) əsəri əsasında çəkilmiş "Əmir Teymurun döyüş meydanı" miniatürü təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində Firdovsinin "Şahnamə" (XVI əsr) əsəri əsasında çəkilmiş “Şah Ənuşirvan Sakila qalasını ələ keçirir” miniatürü təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində Firdovsinin "Şahnamə" (XVI əsr) əsəri əsasında çəkilmiş “Şah Təhmasibin döyüş meydanı” miniatürü təsvir olunmuş ipək örpək

80M

Üzərində Arif Hüseynovun "Nar ağacı" tablosu təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində Mir Səid Əlinin miniatürü təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində "Ugah" (Quba məktəbi) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi nar ağacı təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində "Verni" (Qarabağ) xalça naxışı təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində ənənəvi “Çıraq” (Qarabağ) çiçəkli xalça naxışı təsvir olunmuş bu ipək örpək məhsuldarlığı simvolizə edir və sahibinə gözəllik və sərvət gətirir

64M

Üzərinə “Xanlıq” (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışı təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində "Şəddə" (Naxçıvan) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində “Çıraq” (Qarabağ) xalça naxışı və Qarabağ bülbülləri təsvir olunmuş ipək örpək

64M

Üzərində Azərbaycan rəssamı Anar Hüseynzadənin "İçərişəhər" tablosu təsvir olunmuş ipək örpək

64M