Qalstuklar

Kataloq

Kataloq

En
Uzunluq
Qiymət
- M

Üzərində ipək saplarla "Buta" Azərbaycan milli ornamenti əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla xalça elementi əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla "Zeyvə" (Quba) xalça elementi əks olunmuş qalstuk - 2

50M

Üzərində ipək saplarla kilim elementi (Şirvan) əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla "Quşlar" (Ağstafa) xalça elementi əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla “Çıraqlı” (Gəncə) xalça elementi əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla məşhur Bakı tikililərinin silueti əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla "Zeyvə" (Quba) xalça elementi əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla "Nəbati" ornamenti əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla Qarabağ atının silueti əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla Silhouette retro avtomobili əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla "Şəbəkə” Azərbaycan milli xalça ornamenti əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla "Buta" Azərbaycan milli ornamenti əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla "Ərçiman" (Şirvan) xalça elementi əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla "Alpan" (Quba) xalça elementi əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla XIV əsrə aid Qarabağlar (Naxçıvan) türbəsini bəzəyən ornament əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla xalça elementi (Təbriz) əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla xalça elementi (Ağstafa-Şirvan) əks olunmuş qalstuk

50M

Üzərində ipək saplarla xalça elementi (Gəncə) əks olunmuş qalstuk

20M

Üzərində ipək saplarla Silhouette retro avtomobili əks olunmuş qalstuk

20M