Gödəkcələr

Kataloq

Kataloq

Üzərində şərq ornamentləri və mandala təsvir olunmuş və Boloniya parçasından hazırlanmış şişmə jilet

80M

Üzərində "Buta" Azərbaycan milli ornamenti təsvir olunmuş və Boloniya parçasından hazırlanmış şişmə jilet

80M

Üzərində Qobustan qayaüstü təsvirləri əks olunmuş və Boloniya parçasından hazırlanmış şişmə jilet

80M

Üzərində "Zili" (Qarabağ) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş və Boloniya parçasından hazırlanmış şişmə jilet

80M

Üzərində "Çıraq" (Qarabağ) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş və Boloniya parçasından hazırlanmış şişmə jilet

80M

Üzərində Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi nar ağacı təsvir olunmuş və Boloniya parçasından hazırlanmış şişmə jilet

80M

Üzərində "Suraxanı" (Bakı) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş və Boloniya parçasından hazırlanmış şişmə jilet

80M