Yelpiklər

Kataloq

Kataloq

Dəstəyin uzunluğu

Bambuk kağızından hazırlanmış və üzərində Azərbaycan rəssamı Zöhrab Salamzadənin "İçərişəhər" tablosu təsvir olunmuş yelpik

12M

Bambuk kağızından hazırlanmış və üzərində Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi tablo təsvir edilmiş yelpik

12M

Bambuk kağızından hazırlanmış və üzərində "Ugah" (Quba məktəbi) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş yelpik

12M

Bambuk kağızından hazırlanmış və üzərində "Suraxanı" (Bakı) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş yelpik

12M

Bambuk kağızından hazırlanmış və üzərində Mirzə Əlinin "Eşşəyin satılması” miniatürü təsvir olunmuş yelpik

12M

Bambuk kağızından hazırlanmış və üzərində Azərbaycan xalça naxışı (İrəvan məktəbi) təsvir olunmuş yelpik

12M