Güzgülər

Kataloq

Kataloq

Ölçü

Üzərində Azərbaycan rəssamı İsmayıl Məmmədovun "İçərişəhərdə bir gün" tablosu təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində xalça naxışı (Şəki məktəbi) təsvir edilmiş cib güzgüsü

12M

Üzərində "Zili" (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışı təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində Fars rəssamı Dust Məhəmmədin (XVI əsr) miniatürü təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində "Şəddə" (Naxçıvan) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi nar ağacı təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində Azərbaycan rəssamı Zöhrab Salamzadənin "İçərişəhər" tablosu təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində Azərbaycan rəssamı Leyla Əliyevanın tablosu təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində "Ugah" (Quba məktəbi) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M

Üzərində "Ərçiman" (XIX əsrin əvvəli, Şirvan) Azərbaycan milli xalça elementi təsvir olunmuş cib güzgüsü

12M