Espadril

Kataloq

Kataloq

Üzərində XVII əsr Azərbaycan miniatürü olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində müasir Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadənin çəkdiyi mənzərə təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi tablo təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun "Çiçəklər" tablosu təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində "Zili" (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışı təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində 1575-ci ilin “Əlində çiçək dəstəsi tutmuş qız” adlı miniatürü təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M