İdman Ayaqqabısı

Kataloq

Kataloq

Azərbaycan rəssamı Anar Hüseynzadənin "İçərişəhər" tablosunun təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Buta Azərbaycan milli ornamentinin təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Zili (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışının təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Şərq ornamentinin təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Sevgi və ehtiras rəmzi olan səhləb çiçəkli ornamentin təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Kitab Passajının tavan rəsminin bir fraqmenti ilə birlikdə Bakının inqilabdan əvvəlki görüntüləri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Müasir Azərbaycan rəssamı Firuzə Sultanzadənin miniatürünün təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Nar təsvirləri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M