Cüzdan

Kataloq

Kataloq

Qiymət
- M

Üzərində "Ugah" (Quba məktəbi) Azərbaycan xalça naxışının təsvir edilmiş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış pulqabı

42M

Üzərində xalça naxışları (Təbriz məktəbi) təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış pulqabı

42M

Üzərində xalça naxışları təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış pulqabı

55M

Üzərində Sultan Məhəmmədin "Xosrov və Şirinin toyu" (XVI əsr) miniatürü təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış pulqabı

55M

Üzərində Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi tablo təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış pulqabı

55M