Qeyd dəftəri

Kataloq

Kataloq

Qiymət
- M

Üz qabığında Azərbaycan rəssamı Səbinə Rüstəmovanın rəsm əsəri təsvir olunmuş bloknot

15M

Üz qabığında Azərbaycan rəssamı Səbinə Rüstəmovanın rəsm əsəri təsvir olunmuş bloknot

15M

Üz qabığında xalça naxışları təsvir olunmuş bloknot

15M

Üz qabığında mücərrəd naxış təsvir olunmuş bloknot

15M

Üz qabığında XVII əsr Azərbaycan miniatürü təsvir olunmuş bloknot

15M

Üz qabığında “Xosrov və Şirin ova çıxıb” (XX əsrin əvvəli) Azərbaycan miniatürü təsvir olunmuş bloknot

15M

Üz qabığında rəssam Sultan Məhəmmədin (XVI əsr) "Kitab oxuyan gənc oğlan" miniatürü təsvir olunmuş bloknot

15M

Üz qabığında Şərq həndəsi ornamenti təsvir olunmuş bloknot

10M

Üz qabığında İmam Mirzə Ağanın miniatürü təsvir olunmuş bloknot

10M

Üz qabığında Şəki Xan Sarayının divar və tavanlarında əks olunan ecazkar çiçəklər, yəni Şərq çiçəkli ornamenti təsvir olunmuş bloknot

10M

Üz qabığında Şəki Xan Sarayının divar və tavanlarında əks olunan ecazkar çiçəklər, yəni Şərq çiçəkli ornamenti təsvir olunmuş bloknot

10M

Üz qabığında İslami xəttatlıq ornamenti təsvir olunmuş bloknot

10M

Üz qabığında XVII əsr Azərbaycan miniatürü təsvir olunmuş bloknot

10M

Üz qabığında rəssam Şeyxzadənin (XVI əsr) "Məsciddə hadisə" Azərbaycan miniatürü təsvir olunmuş bloknot

10M

Üz qabığında xalça naxışı (Şəki məktəbi) təsvir olunmuş bloknot

10M