Yastıqlar

Kataloq

Kataloq

Suraxanı (Bakı) xalça naxışı təsvir olunmuş divan yastığı

35M

Üzərində İslam ornamenti təsvir olunmuş divan yastığı

35M

Üzərində xalça naxışı təsvir olunmuş divan yastığı (İrəvan məktəbi)

35M

Üzərində nar ağacı təsvir olunmuş divan yastığı

35M

Üzərində 1560-cı ilin miniatürü təsvir olunmuş divan yastığı

35M