Ayaqqabılar

Kataloq

Kataloq

Kateqoriyalar
Qiymət
- M

Azərbaycan rəssamı Anar Hüseynzadənin "İçərişəhər" tablosunun təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Buta Azərbaycan milli ornamentinin təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Zili (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışının təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Şərq ornamentinin təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Sevgi və ehtiras rəmzi olan səhləb çiçəkli ornamentin təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Kitab Passajının tavan rəsminin bir fraqmenti ilə birlikdə Bakının inqilabdan əvvəlki görüntüləri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Müasir Azərbaycan rəssamı Firuzə Sultanzadənin miniatürünün təsviri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Nar təsvirləri ilə bəzədilmiş idman ayaqqabısı

30M

Üzərində XVII əsr Azərbaycan miniatürü olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində müasir Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadənin çəkdiyi mənzərə təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində Şəki Xan Sarayının divarlarında usta Qəmbər Qarabağının (XIX əsr) çəkdiyi tablo təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun "Çiçəklər" tablosu təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində "Zili" (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışı təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M

Üzərində 1575-ci ilin “Əlində çiçək dəstəsi tutmuş qız” adlı miniatürü təsvir olunmuş cut altlıqlı kətan espadril

23M