Kosmetik çantalar

Kataloq

Kataloq

Qiymət
- M

Üzərində Arif Hüseynovun "Nar ağacı" tablosu təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış kosmetik çanta

35M

Üzərində Azərbaycan rəssamı Leyla Əliyevanın tablosu təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış kosmetik çanta

35M

Üzərində "Şəddə" (Naxçıvan) Azərbaycan xalça naxışı təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış kosmetik çanta

25M

Üzərində səhləb çiçəkli ornament təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış kosmetik çanta

25M

Üzərində xalça naxışı təsvir olunmuş (İrəvan məktəbi) və ekoloji təmiz daridən hazırlanmış kosmetik çanta

35M

Üzərində Mirzə Əlinin "Eşşəyin satılması" miniatürü təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış kosmetik çanta

35M

Üzərində "Zili" (Qarabağ) Azərbaycan milli xalça naxışı təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış kosmetik çanta

35M

Üzərində müasir Azərbaycan rəssamı Firuzə Sultanzadənin miniatürü təsvir olunmuş və ekoloji təmiz dəridən hazırlanmış kosmetik çanta

25M